Διεύθυνση: Ακαδημίας 7-9, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10671
Τηλεφωνικό Κέντρο : 213-2110900