Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) δημιουργεί πολυεπίπεδο ανταποδοτικό κοινωνικό όφελος. Στην κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία που διανύουμε, συνεισφέρει στην αύξηση των δημοσιών εσόδων και προστατεύει την επιχειρηματικότητα μέσω της αύξησης της νόμιμης κατανάλωσης, συμβάλλει δε στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, με την ελαχιστοποίηση των διατιθέμενων προς αγορά επιβλαβών ουσιών. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) δημιουργήθηκε για να συντονίσει τις ενέργειες μεταξύ των Υπηρεσιών και να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής δύναμης των διωκτικών αρχών στο δύσκολο έργο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου αλκοολούχων, καπνικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και καφέ, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού.

Όραμα του ΣΕΚ

Το όραμα του ΣΕΚ είναι να δημιουργήσει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό όργανο που θα προσφέρει αξιόπιστο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Αποστολή του ΣΕΚ

Η αποστολή του ΣΕΚ είναι η καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην δίωξη λαθρεμπορίου και η υποδοχή, ανάλυση, επεξεργασία όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διεξάγονται από τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο κοινών δράσεων με την επιχειρησιακή ή μη συμμετοχή του ΣΕΚ.