• ΠΡΟΕΔΡΟΣ -  Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Στέλεχος της  Ελληνικής Αστυνομίας
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -  Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
  • ΜΕΛΟΣ  Στέλεχος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.
  • ΜΕΛΟΣ  Στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
  • ΜΕΛΟΣ  Στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
  • ΜΕΛΟΣ  Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.