Αξιοποιώντας πληροφορία που προήλθε από συνεργαζόμενη Υπηρεσία και αφορούσε σε τέσσερα (4) ύποπτα εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερ) με πιθανό περιεχόμενο λαθραία καπνικά προϊόντα, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) ενεργώντας άμεσα, συντόνισε επιχείρηση την οποία έφεραν εις πέρας οι αρμόδιες αρχές του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά με τη συνδρομή της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής. Παράλληλα, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης της πληροφορίας από το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά και με συνακόλουθες ενέργειες του ΣΕΚ, αποκαλύφθηκαν τρία (3) επιπλέον ύποπτα κοντέινερ, για τα οποία ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές ώστε να αποφευχθεί η εκφόρτωση τους στα λιμάνια της Τεργέστης και της Βαλένθια. Αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών στο λιμάνι του Πειραιά ήταν ο εντοπισμός και η κατάσχεση παράνομου φορτίου συνολικά 47.000.000 τσιγάρων στις 16/12/2021 και στις 28/12/2021. Τα λαθραία τσιγάρα προέρχονταν από την Κίνα και είχαν δηλωθεί ως ξύλινα σερβίτσια και ως οικιακά σκεύη, ενώ οι παραλήπτριες εταιρείες ήταν νεοσυσταθείσες βουλγάρικες εταιρείες με έδρα την Αθήνα. Για τον εντοπισμό τους χρησιμοποιήθηκε η συσκευή ακτίνων-Χ καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι - ανιχνευτές. Η παράνομη εισαγωγή και διακίνηση του εν λόγω φορτίου θα οδηγούσε στη μη καταβολή του Ε.Φ.Κ. με τελική συνέπεια την απώλεια εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο και για την Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από την κατασχεθείσα ποσότητα καπνικών ανέρχονται συνολικά στο χρηματικό ποσό των 9.974.992€. Επισημαίνεται ότι το 2021 οι συνολικές κατασχέσεις των τσιγάρων που πραγματοποιήθηκαν από τις διωκτικές αρχές της χώρας μας ανέρχονται στα 464 εκ. τεμάχια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (131 εκ. το 2019, και 165 εκ. το 2020)