Διαδικτυακή εκδήλωση για την παράνομη διακίνηση και διάθεση αλκοολούχων ποτών Διοργανώθηκε α πό το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την παράνομη διακίνηση και διάθεση αλκοολούχων ποτών στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, στην αίθουσα Π. Μπακογιάννης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στην έναρξη της ημερίδας ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης από τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Παναγιώτη Κουκουλομμάτη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π.) κ. Ισίδωρο Ρεβάχ και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.ΑΟ.Π.) κ. Νικόλαο Καλογιάννη. Στην διαδικτυακή ημερίδα αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές – ομιλητές οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, από την κα Σοφίκα Παπανικολάου (Γενική Διευθύντρια Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών) και κα Αναστασία Γεωργαντά (Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών). Έλεγχος αλκοολούχων ποτών από το Γ.Χ.Κ. στο πεδίο και στο εργαστήριο, από τον κ. Νικόλαο Ζούλη (Προϊστάμενος Δ’ Τμήματος Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών). Επιχειρησιακή δράση στον χώρο της παράνομης διάθεσης και διακίνησης αλκοολούχων. Μία ολιστική προσέγγιση, από τον κ. Νικόλαο Τετράδη (Τμήμα Ζ' της ΚΥ ΣΔΟΕ). Τεχνικές Ελέγχου – ModusOperandi Εγκληματικών Οργανώσεων στον τομέα της παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών, από τον κ. Κωνσταντίνο Βλάχο (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων). Ανάλυση Κινδύνου – Ανάλυση Πληροφοριών και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, από τον κ. Τηλέμαχο Αγγελιδάκη (Αν. Προϊστάμενος Β’ Τμήματος Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού δράσης της ΕΥΤΕ - Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων). Ο ρόλος της OLAF στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αλκοόλ, αρμοδιότητες και πλαίσιο. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα και τι αλλαγές επιφέρει, από τον κ. Πολύκαρπο Αδαμίδη (Δικηγόρος, Α. Καθηγητής Κοινοτικού Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων). Συμβολή της ΕΛ.ΑΣ. στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης & διάθεσης αλκοολούχων ποτών, από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας, οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διοικητές των Τμημάτων Ασφάλειας των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ασφάλειας και Αλλοδαπών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας. Επιπλέον, την διαδικτυακή ημερίδα παρακολούθησαν πλήθος εκπροσώπων Φορέων και Υπηρεσιών που εκπροσωπούνται τόσο από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) όσο και από την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (Εν.Ε.Α.Π.) και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.ΑΟ.Π.).