Το Σ.Ε.Κ. αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF) για ομάδες ατόμων που επρόκειτο να εισάγουν στην χώρα μας παράνομα καπνικά προϊόντα μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενήργησε άμεσα κινητοποιώντας την Τελωνειακή αρχή του αεροδρόμιου Ελ. Βενιζέλος με αποτέλεσμα να συλληφθούν πέντε (05) αλλοδαποί Ουκρανικής καταγωγής. Συγκεκριμένα την 8/10/2019 συνελήφθη ένας (01) Ουκρανός υπήκοος και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:  45 κούτες τσιγάρα (9.000 τεμάχια)  2,55 κιλά καπνού για ναργιλέ και  1,95 κιλά λεπτοκομμένου καπνού χωρίς ένσημες ταινίες της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε έτερο έλεγχο που διεξήχθη στο πλαίσιο των ανωτέρω πληροφοριών την 14/10/2019 συνελήφθησαν ακόμη τέσσερις (04) αλλοδαποί ουκρανικής καταγωγής και κατασχέθηκαν:  635 κούτες τσιγάρα (127.000 τεμάχια) Οι προαναφερθείσες παραβάσεις θα είχαν ως αποτέλεσμα την μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τελική συνέπεια την απώλεια εσόδων για το δημόσιο. Υπολογίζεται ότι οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από την κατασχεθείσα ποσότητα καπνικών ανέρχονται συνολικά στο χρηματικό ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€)